First book presentation in the Netherlands

December 7th, we held our first presentation in the Netherlands about Points of Recognition in the Nieuwe Kerk in Amsterdam. More than 100 people were present to listen to Milton’s story. The enthusiastic reactions reminded us again of how special Milton’s photographic journey to the Surinamese indigenous peoples has been. The fact that so many people came to our presentation shows that there is a great interest in this unique world.
We want to thank everyone who attended, bought a book and shared his / her story with us. Thanks to the music and singing of cultural association Wehpokamanong it became a amazing experience. Gran tangi!


Gisteren hebben wij onze eerste presentatie in Nederland over Points of Recognition gehouden in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. Meer dan 100 mensen waren aanwezig om te luisteren naar Milton’s verhaal. Wij werden door de enthousiaste reacties er weer aan herinnert hoe bijzonder Milton’s fotografische reis naar de Surinaamse inheemsen is geweest. Dat er zoveel mensen op onze presentatie zijn afgekomen, toont aan dat er een grote belangstelling is voor deze unieke wereld.
Wij willen iedereen bedanken die is gekomen, een boek heeft gekocht en zijn/haar verhaal met ons heeft gedeeld. Dankzij de muziek en zang van culturele vereniging Wehpokamanong werd het een ware belevenis. Gran tangi!